Plaveckáškola Rybka

Úhrada čl. příspěvku na 2.pololetí pro již zapsané děti

(Vloženo: 3.1.2020)

POUZE pro zapsané děti (chodily plavat již v 1. pololetí)

Úhrada členského příspěvku na kurzy plavání na 2. pololetí školního roku 2019/2020 PRO JIŽ ZAPSANÉ DĚTI (tzn. zapsané v I. pololetí: není třeba vyplňovat novou přihlášku, není třeba nová legitimace - platí legitimace z I. pololetí) je možná:

převodem na účet č. 43-7258390247/0100  (do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení dítěte) do pátku 24. ledna 2020 (datum připsání peněz na náš účet),

- v hotovosti v kanceláři Plavecké školy Rybka (2. patro) v následujících dnech: 
         - pondělí 27. ledna a středa 29. ledna od 16 do 19 hodin

Platba: 1x týdně (2.400 Kč), 2x týdně (4.000 Kč), dospělý (3.400 Kč). Platba po termínu (od 30. ledna) – 1x týdně (2.600 Kč), 2x týdně (4.200 Kč), dospělý (3.600 Kč)