Plaveckáškola Rybka

Zápis na nový školní rok

(Vloženo: 3.6.2019)

ZÁPIS

do kurzů plavání se uskuteční ve vstupní hale Sportareálu Družstevní v následujících termínech:

Pondělí 17. června                         od 15 do 18 hodin

Středa 19. června                            od 15 do 18 hodin

Ve vstupní hale obdržíte přihlášku do kurzů plavání (případně si ji vytisknete na www.psrybka.cz), kompletně přihlášku vyplníte, vlastnoručně podepíšete a odevzdáte při zápisu. Vyplněnou a podepsanou přihlášku může odevzdat i rodinný příslušník, účast dítěte není nutná.

ÚHRADA PŘÍSPĚVKU

Členský příspěvek na kurzy plavání na I. pololetí je možné hradit   pouze hotově při zápisu ve dnech 17. a 19. června 2019.

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ A ÚHRADA PŘÍSPĚVKU PRO STÁVAJÍCÍ ČLENY PLAVECKÉ ŠKOLY RYBKA

V případě, že Vaše dítě již v letošním roce navštěvovalo kurzy Plavecké školy Rybka, nemusíte se fyzicky účastnit zápisu (ve dnech 17. a 19. června), a to při splnění následujících podmínek:

- uhradíte čl. příspěvek (na I. pololetí) bankovním převodem (platba musí být připsána na náš účet nejpozději ve čtvrtek dne 13. června 2019) na účet číslo: 43-7258390247/0100; v.s.: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr, do poznámky napište jméno a příjmení dítěte

- úplně vyplněnou přihlášku s Vaším podpisem předáte na pokladně Sportareálu Družstevní nebo ji naskenovanou pošlete na kocarova@galantbrno.cz, a to nejpozději do 13. června 2019