Plaveckáškola Rybka

STORNO PODMÍNKY

Pokud zaplatíte příspěvek a Vaše dítě se nebude moci ze závažných důvodů účastnit výuky plavání, platí, že:

-       při odhlášení do 23.1.2019 Vám bude vrácena Vaše platba v plné výši po odečtení storno poplatku ve výši 200 Kč

-       při pozdějším odhlášení Vám bude vrácena alikvotní (zbývající) část příspěvku po odečtení storno poplatku ve výši 700 Kč

-       odhlášení je platné pouze v případě, že bude provedeno písemně na mail: 

-       peníze za zameškané hodiny se nevrací

-       zameškané hodiny se nenahrazují

 

V případě zrušení lekce ze strany plavecké školy RYBKA (technické důvody apod. – např. závada na bazénu) bude lekce nahrazena.