Plaveckáškola Rybka

STORNO PODMÍNKY

Pokud zaplatíte příspěvek a Vaše dítě se nebude moci ze závažných zdravotních důvodů účastnit výuky plavání, platí, že:

-       při odhlášení do 31.8. 2020 Vám bude vrácena Vaše platba v plné výši po odečtení storno poplatku ve výši 400 Kč

-       při pozdějším odhlášení Vám bude vrácena alikvotní (zbývající) část příspěvku po odečtení storno poplatku ve výši 1000 Kč

-       odhlášení je platné pouze v případě, že bude provedeno písemně s potvrzením od lékaře na mail:

-       peníze za zameškané hodiny se nevrací

-       zameškané hodiny se nenahrazují

V případě zrušení lekce ze strany plavecké školy RYBKA (technické důvody apod. – např. závada na bazénu) bude lekce nahrazena.

V případě nejasností, dotazů pište na: .